Green Assurance

De manier waarop organisaties verantwoording afleggen over hun rol in de maatschappij verandert in hoog tempo. De vraag van stakeholders om informatie, zowel financieel als niet-financieel, neemt fors toe. Het maatschappelijk verkeer is anno 2021 redelijk sceptisch over de betrouwbaarheid van de gedeelde ‘groene’ informatie. Er zijn ook te veel voorbeelden van ‘greenwashing’, goede sier maken met onjuiste groene getallen richting het publiek.

Steeds meer organisaties begrijpen dit en leggen verantwoording af in een duurzaamheidsverslagCO2-emissierapportages en andere soorten rapportages. Cruciaal voor de geloofwaardigheid is hierbij dat de organisaties kunnen aantonen dat de informatie betrouwbaar is.

Framework

Als Coney Minds volgen we al een groot aantal jaren de ontwikkeling van Green Assurance. Er zijn de afgelopen tien tot twintig jaar wereldwijd heel veel audit en sustainability framework ontwikkelingen geweest. Deze raamwerken ondersteunen ondernemingen met het opzetten van een proces en rapportage gericht op het delen van betrouwbare groene informatie.

Het meest indrukwekkende en tevens meest toonaangevende raamwerk,  is het Global Reporting Initiatief. Het Global Reporting initiatief is ontwikkeld om ‘zekerheid’ toe te voegen aan duurzaamheidsinformatie. Het is een misverstand dat deze standaard er alleen is voor multinationals. We zien dat steeds meer MKB+ ondernemingen willen bijdragen aan een duurzame wereld.

NBA publiceert ‘Handleiding klimaat’ voor accountants

De NBA publiceert een nieuwe ‘Handleiding Duurzaamheid: Klimaat’. De uitgave biedt accountants, in welke rol dan ook, handvatten rondom het thema klimaat.

De handleiding is een vervolg op de Publieke Managementletter (PML) over klimaatverandering Klimaat is financieel, die de NBA begin 2020 uitbracht met name voor bestuurders en ondernemers. Met de handleiding wordt de PML vertaald naar de dagelijkse praktijk van accountants en worden concrete handvatten geboden ten aanzien van het onderwerp klimaat.

Ieder jaarverslag zou moeten rapporteren over klimaatprestaties, benadrukken NBA-voorzitter Marco van der Vegte en Planet Finance-ambassadeur Fou-Khan Tsang in het voorwoord van de handleiding. “De volgende stap lijkt te zijn: de controleerbaarheid van klimaatdoelen in lijn met ‘Parijs’. Niet alleen de maatschappij vraagt hierom, ook wet- en regelgeving wordt hierin concreter en dwingender, met name vanuit de Europese Unie.”

Recente ontwikkelingen

Sinds 2018 moeten bepaalde grote ondernemingen en groepen niet-financiële informatie en informatie over diversiteit bekendmaken in hun bestuursverslag. Hierbij moeten zij onder andere aandacht besteden aan milieu, sociale aangelegenheden en de bestrijding van corruptie en omkoping.

In 2020 heeft de AFM de wens uitgesproken voor een internationale standaard voor niet-financiële informatie in verslaggeving. De AFM is daarbij voorstander van integrated reporting, waarbij alle relevante financiële en niet-financiële informatie over een organisatie samen wordt gepresenteerd. De AFM pleit voor het opnemen van niet-financiële informatie in het bestuursverslag van een onderneming en deze verplichting ook op te leggen aan grote niet-OOB’s. Dit betekent dat de ontwikkeling steeds breder wordt.

Wat kan een accountant betekenen in de duurzaamheidstransitie?

Dat was het onderwerp van een van de sessies op onze Accountancy Expo 2021. Het plastic in onze oceanen. De CO2 uitstoot die slecht is voor onze luchtkwaliteit, voor onze biodiversiteit en steeds meer gevolgen heeft voor ons klimaat. En ondertussen verdwijnen er iedere dag veertig voetbalvelden aan regenwoud.

Hoe kan het dat wij ons gedrag maar niet kunnen aanpassen, ondanks alles wat we om ons heen zien gebeuren? En welke heldenrol is weggelegd voor de accountant in de gedragsverandering die nodig is?

Speciaal voor Accountancy Expo bundelden Margreet Boersma (Lector duurzaam financieel management aan de Hanzehogeschool Groningen) en Onno Wouters (RA en partner business analytics bij Coney Minds) vanmiddag hun krachten. Samen zetten zij een masterclass neer over hoe de accountant vanuit zijn eigen expertise serieus kan bijdragen aan het beter maken van onze wereld.

Lees meer
Accountancy Expo 2021

Masterclass met Onno Wouters & Margreet Boersma

Voorbeeld: Verbruik plastic terugbrengen

Een productiebedrijf heeft als doelstelling geformuleerd om in de komende vijf jaar het verbruik van plastic met 80% te verlagen. De onderneming heeft per stap in het productieproces het verbruik van plastic (in kilogrammen) in kaart gebracht. Deze informatie is verrijkt met inkoopdata van het plastic door middel van een analyse van het inkoopproces. De onderneming werkt met drie verschillende plasticleveranciers. Er is een duidelijke nulmeting gemaakt.

Wij hebben een data-analyse oplossing gemaakt om het verbruik de komende vijf jaar per stap in het productieproces te meten. We maken dit verbruik transparant en visualiseren de plastic flow. De cliënt neemt de plastic KPI’s op in een rapportage van niet-financiële informatie. Wij toetsten de betrouwbaarheid van deze KPI’s door ongoing monitoring van de achterliggende brondata.

In twee overzichtelijke stappen

Onze werkwijze

1

Wij gaan de dialoog aan

In dialoog met onze cliënten ervaren wij dat steeds meer MKB+ ondernemingen op zoek zijn naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke relevante informatie rondom onze duurzaamheidsdoelstellingen willen we delen?
  • Welke thema’s betrekken we in onze rapportages?
  • Hoe bewaken we de betrouwbaarheid en meetbaarheid van deze informatie?
2

Wij zijn een klankboord

Wij zien het als onze uitdaging om hier met onze cliënten een realistisch verhaal van te maken. We zijn een klankboord voor de opzet van relevante KPI-rapportages en toetsen de juistheid van de KPI’s en de achterliggende data.

Andere services