Visie – Happy Land

Voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving, marktontwikkelingen en technologie, de wereld om ons heen, onverwachte gebeurtenissen en geopolitieke spanningen, vereisen tijdig inzicht in risico’s, ontwikkeling in prestaties en werking checks & balances.

Dit geldt ook voor (middel)grote ondernemingen die wij al jaren ondersteunen met tijdig en relevant inzicht in  wat er zich binnen de organisatie afspeelt. Het verkrijgen van dit inzicht noemen we ‘Ongoing Monitoring’.

Met een mix van data-analyse, process mining en datavisualisatie technologie kunnen 100% van de relevante succesfactoren en transactie- en processtromen intern worden bewaakt.

Wij ondersteunen Midden+ en grote ondernemingen met het “data driven” inrichten van het ‘Ongoing Monitoring’ raamwerk. Geen vergezichten, maar concrete oplossingen.

Hiermee ontstaat periodiek inzicht in welke interne checks & balances écht werken, wordt duidelijk welke prestaties achterblijven t.o.v. interne doelstellingen of juist boven verwachting zijn, dan wel maken we transparant wat de verbeterpunten zijn voor interne beheersingsmaatregelen die zijn geïntegreerd in de processen.

Wij zien dat veel van onze opdrachtgevers op zoek zijn naar een nieuwe balans in snelheid, verantwoording en transparantie. Het bewaken van de strategische doelstellingen, kritieke bedrijfsprocessen en transactiestromen is een proces dat steeds meer ‘ongoing’ plaatsvindt. ‘Ongoing Monitoring’ is het interne perspectief, ‘Ongoing Auditing’ is het externe perspectief.

Om snel te kunnen schakelen moet er een ritme ontstaan tussen de uitvoering van het proces, de controletaken en het externe audit perspectief. Onze visie en onze gedachten hierbij hebben we vastgelegd in Happy Land. Dé setting waarin geldt: ‘Ongoing Monitoring meets Ongoing Auditing’.

Onze Analytics Advisory dienstverlening is gericht op de concrete invulling met concrete oplossingen om ‘Ongoing Monitoring’ daadwerkelijk te implementeren.

- Onno Wouters

Wij ondersteunen ondernemingen met het “data driven” inrichten van ’Ongoing Monitoring’ raamwerk.

- Onno Wouters

Ongoing Monitoring Platform meets Ongoing Auditing

Happy Land

  • Continue inzicht in prestaties, risico’s en bedrijfsprocessen,
  • Afwijkingen kunnen direct worden waargenomen,
  • We leren controllers en financials op een data driven manier “ongoing” in control te zijn,
  • Meer transparantie, beter grip op processen, performance, risico’s en controls.

DOWNLOAD ONS E-BOOK

Achtergrond

Smart Data

Data is uitwisselbaar, snel te delen en hieruit zijn inzichten te verkrijgen die iets zeggen over het geheel van ondernemingen die in netwerken en ketens met elkaar samenwerken. Dat is Smart Data in pure vorm, voedsel voor de inwoners van Happy Land.

Coney Minds legt bij het gebruik van deze Smart Data niet alleen de focus op financiële informatie, maar sluit de data ook aan op het kompas van een onderneming. Met machine learning kunnen we hier het nieuwe perspectief van de factor ‘discovering the unknown’ aan toevoegen. Wij bouwen (mee) aan tools en platformen waarin informatie continu wordt gereproduceerd. Boven op dit datafundament komt een koppeling naar, wat wij noemen “Ongoing monitoring”. Relevante Stakeholders hebben straks ‘ongoing’ toegang tot relevante inzichten. Dit is het interne perspectief.

Veel van onze opdrachtgevers worden ook jaarlijks gecontroleerd door een extern accountantskantoor (in dit geval niet Coney Minds).  Het interne perspectief sluit aan op het externe perspectief van externe audit. Wij houden bij de inrichting van ‘Ongoing Monitoring’ altijd rekening met een mogelijk extern perspectief.

Terug naar technologie van ‘ongoing’. Achter al deze ontwikkelingen gaat een waterval aan innovaties schuil op het snijvlak van data, data-analyse, datamining, algoritmes, artifical intelligence, IT-technologie en assurance.

Uitzonderingen en kleine initiatieven daargelaten, slaagt de beroepsgroep van accountants er nog steeds in om die waterval grotendeels te negeren.

Als Coney Minds willen we die discussie aanjagen; het meedenken over, en het meebouwen aan, Happy Land is onze uitdaging. We willen echter niet alleen aanjagen, maar ook concreet helpen. Dit doen we met oplossingen als:

  • Business Performance Management Analytics
  • Management Reporting Analytics
  • ESG Analytics
  • Open up the Algorithm Analytics

Happy Land in a nutshell

In ons toekomstbeeld genereren en controleren we informatie niet meer periodiek of ad- hoc, maar stellen we informatie continu en op maat beschikbaar voor alle stakeholders. Door het integreren van interne en externe data voegen wij zekerheid toe aan financiële data, maar ook aan zaken zoals slimme bedrijfsprocessen, fraudepreventie, gezondheid voor mensen overal ter wereld, duurzaamheid en innovatie.

Relevante stakeholders (bijvoorbeeld RvC, overheden en de Belastingdienst) kunnen inloggen op het platform en zekerheid verkrijgen over thema’s die voor hen interessant zijn.

Dit doen we onder de noemer: ‘Ongoing Monitoring meets Ongoing Auditing’. We stimuleren onze opdrachtgevers om daadkrachtig bezig te zijn met ontwikkelingen om ons heen, zoals artificial intelligence en machine learning, maar ook dichter bij huis met de ontwikkeling van algoritmes van process mining en slimme meters. Het bouwen aan Happy Land is begonnen!

Andere services