ESG-Assurance

Introductie ESG-Assurance – Green by Blue

In samenwerking met het platform Green by Blue bieden wij per 1 februari 2023 onze nieuwe dienstverlening ESG-Assurance aan. Green by Blue is een platform waar ESG-specialisten en accountantskantoren samenwerken om organisaties bij te staan in de ESG-wet- en regelgeving rondom verantwoording.

Coney Minds is een van de leden van dit platform. Door samenwerking, verbinding en kennisdeling ondersteunen wij onze cliënten in een transitie naar het voldoen aan nieuwe wettelijke ESG-verantwoordingsvereisten in 2025. Dit raakt nu primair ‘grotere’ organisaties, maar de vraag naar ESG-verantwoording zal ook op MKB-organisaties ‘in de keten’ impact hebben.

Vanaf 2025 rapporteren grote organisaties over ESG in het bestuursverslag. Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole moeten accountants hierbij ‘limited assurance’ afgeven; dit is voor grote organisaties een nieuwe wettelijke verplichting rondom duurzaamheidsrapportages.

Wat biedt Coney Minds in samenwerking met Green by Blue

Het Green by Blue platform helpt de duurzaamheidsdoelstellingen van ondernemers en organisaties concreet te benoemen, becijferen en behalen. Coney Minds biedt haar cliënten een samenwerking aan met het Green by Blue platform om de ESG-transitie succesvol te doorlopen.

Coney Minds is gespecialiseerd in het assurance- en data-analyse vraagstuk, het Green by Blue platform is gespecialiseerd in het bredere ESG-vraagstuk. Door gezamenlijk op te trekken, bieden wij onze cliënten een unieke kans om de ESG-verantwoordingsdoelstellingen in 2025 te realiseren.

Onze ESG-Assurance dienstverlening omvat vier stappen:

  1. Inzicht verkrijgen
  2. Grip op ESG-vraagstuk
  3. Resultaten rapporteren
  4. Verkrijgen van (limited) assurance bij ESG-verslaggeving

Onze cliënten worden in de eerste drie stappen te allen tijde ondersteund door het Green by Blue platform. Een niet-audit teamlid van Coney Minds kan onderdeel zijn van een Green by Blue serviceteam. Het Coney Minds auditteam is vervolgens verantwoordelijk voor de laatste stap.

ESG-Assurance – Green by Blue

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk? Pieter de Kok en Onno Wouters leggen dit uit.

1

Inzicht verkrijgen

Om kansen op het gebied van duurzaamheid te pakken, maar ook om u voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen, is het belangrijk om inzicht te verkrijgen. Het Green by Blue platform helpt u begrijpen wat wettelijke verplichtingen (zoals CSRD of EU-Taxonomy) voor u betekenen, welke trends en kansen er in uw sector zijn en hoe andere ondernemers u kunnen inspireren.

Het Green by Blue platform helpt bij het betrekken van uw stakeholders, kijkt wat u nu al doet op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt u bij het bepalen van uw ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit resulteert in concrete doelstellingen die bij u passen en resultaten die u meetbaar kunt maken. Praktisch en to-the-point. Door begeleiding en training, altijd aangepast op uw behoeften.

2

Grip op ESG-vraagstuk

Door het verkregen inzicht heeft u de onderwerpen en doelen helder voor ogen. Nu wilt u zich richten op het meten van het behalen van deze doelen. Het Green by Blue platform helpt u de bijbehorende acties te formuleren, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-reductie. Green by Blue ondersteunt u bij bijvoorbeeld het opstellen en implementeren van heldere KPI’s die aansluiten bij wat u al doet, maar ook voldoen aan de nieuwe verslagleggingsregels (de European Sustainability Reporting Standards).

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande (data) systemen, waar nodig wordt het meetproces ondersteund door nieuwe tools.

3

Resultaten Rapporteren

Nu u grip heeft op uw duurzame prestaties kunt u aan uw stakeholders laten zien welke bijdrage u levert. Rapportage over deze prestaties, al dan niet in samenhang met uw financiële prestaties, laat zien hoe transparant u bent.

Het Green by Blue platform helpt u daarmee ook te voldoen aan de opkomende wetgeving van CSRD, die veel ondernemers verplicht om over duurzaamheid te rapporteren. Het platform doet dit door uw verslag te toetsen op de nieuwe verslagleggingsregels of u te helpen met het schrijven van uw eigen verhaal. Het platform ondersteund u daarbij met templates en werkvormen of begeleidt u stap voor stap.

4

ESG-Assurance

Het Coney Minds auditteam is getraind door mensen van Green by Blue en hen tijdig voorbereiden op de vereisten van de CSRD.

Andere services