Data driven due diligence

Data driven due diligence - overname

Voor veel ondernemingen is een overname een interessante optie om de groei ambities te realiseren. Aan een overname gaat een onderzoek naar de cijfers, de kansen en aandachtspunten vooraf. Wij noemen dit een Due Diligence onderzoek. Met onze datagedreven mindset steken wij dit onderzoek zo in dat we een goed beeld krijgen van de prestaties, kansen en uitdagingen met betrekking tot de over te nemen partij.

Met het realiseren van groei door een overname helpen wij met onze due diligence diensten u, als potentiële koper van een onderneming, door de financiële veronderstellingen die ten grondslag liggen aan uw voorgenomen transactie te analyseren en te valideren. Wij doen dit op onze manier. De feiten liggen opgesloten in de data en met onze technologie kunnen we bijvoorbeeld drie jaar terugkijken en dit beoordelen in relatie tot de actuele stand van zaken.

Ofwel, wij analyseren hiervoor zowel de historische financiële informatie van de onderneming alsmede de toekomstgerichte financiële informatie zoals opgesteld door de verkoper.

De belangrijkste doelstellingen van onze financiële due diligence zijn:

 • Inzicht verschaffen in financiële risico’s en kansen,
 •  Inzicht verschaffen in de belangrijkste “value drivers” van de onderneming,
 •  Toetsen van initiële veronderstellingen en criteria (o.a. ten behoeve van uw waardering van de onderneming), met name door analyse van:
  – De onderliggende historische financiële informatie;
  – Tussentijdse financiële ontwikkelingen;
  – En de financiële verwachtingen van de onderneming;
  – In samenwerking met Coney Tax – de fiscale (compliance) posities
 • Inzicht verkrijgen in de kwaliteit van interne beheersing (inclusief IT), risicomanagement en kwaliteitscultuur.

Het door ons verstrekte inzicht stelt u in staat een afgewogen beslissing te nemen over de voorgenomen transactie.

Wij schrijven geen lange (template) rapportages, maar rapporteren onze bevindingen in heldere visualisaties met waar nodig een verdiepend inzicht in relevante transactiestromen en bedrijfsprocessen.

Data driven due diligence - verkoop

Verkoop due diligence betreft een due diligence op een te verkopen onderneming of bedrijfsonderdeel in opdracht van de verkoper. Wij helpen de verkoper met de voorbereiding van de verkoop door een onafhankelijk onderzoek naar de financiële prestaties, kansen en risico’s uit te voeren.

Ook bij een verkooptraject analyseren wij hiervoor zowel de historische financiële informatie van de onderneming alsmede de toekomstgerichte financiële informatie. Wij helpen de verkopende onderneming deze informatie te verzamelen, te analyseren en te presenteren. Dit doen we door inzet van data-analyse en visualisaties.

Ons onderzoek is gericht op het transparant maken van de kracht van de onderneming of het te verkopen onderdeel en tegelijkertijd is het belangrijk de eventuele koper een eerlijk beeld te geven van de (historische) prestaties en kansen naar de toekomst.

We rapporteren onze bevindingen in een compacte, grotendeels gevisualiseerde, rapportage. Een rapportage die eenvoudig deelbaar is met eventuele verkopers. De rapportage kunnen we periodiek updaten als het verkooptraject onverhoopt langer doorloopt.

In ons onderzoek betrekken we de volgende onderwerpen:

 • Financiële prestaties (minimaal drie jaar terug) versus actuele situatie,
 • Analyse van belangrijkste KPI’s en stuurinformatie,
 • Analyse van de kasstromen en data-visualisatie van trends rondom omzet, marge, belangrijke balansposten,
 • Analyse en inzicht in ontwikkeling personeel en personeelskosten,
 • Analyse van de fiscale posities en overzicht status fiscale compliance vraagstukken,
 • Beoordeling opzet van de interne beheersing omgeving, inclusief de IT omgeving.

Andere services