Overige Assurance

Beoordelingsverklaring

Is uw onderneming niet wettelijk verplicht tot controle, maar wilt u toch zekerheid verkrijgen over de getrouwheid van de cijfers?

U wilt bijvoorbeeld wat meer afstand nemen van uw onderneming en de dagelijkse gang van zaken aan anderen overlaten, maar tegelijkertijd controle blijven uitoefenen. Of de bank ofwel minderheidsaandeelhouders, willen bijvoorbeeld graag meer zekerheid over de cijfers. In dat geval kunt u overwegen een beoordelingsverklaring op te laten stellen.

Bij het beoordelen gaat ons Assurance team een stap verder dan bijvoorbeeld bij het samenstellen van een jaarrekening. Zij verrichten werkzaamheden die het team in staat stelt om, met een beperkte mate van zekerheid, een oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening te geven.

Naast de jaarrekening kunnen ook andere overzichten met historische financiële informatie, zoals interne analyses, de basis vormen om een beoordelingsverklaring op te stellen. Waar het mogelijk en relevant is, zullen wij data-analyse inzetten om tot een beoordelingsverklaring te komen.

Subsidieverklaring

Ondernemingen kunnen voor verschillende doeleinden subsidies aanvragen en verkrijgen van overheidsinstellingen, private fondsen en andere subsidieverstrekkers. Het kan voorkomen dat een subsidie alleen verstrekt wordt onder bepaalde voorwaarden.

Bij het opstellen van een subsidieverklaring beoordelen onze Assurance accountants of de subsidiegelden rechtmatig zijn aangewend. Wij hebben de afgelopen jaren een groot aantal studietrajecten samen met onze cliënten doorlopen in bijvoorbeeld de Kunst-, Cultuur- en Sportsector. Hiernaast zijn er in diverse andere sectoren ook sprake van Nederlandse en Europese subsidietrajecten waarbij een verklaring van een accountant noodzakelijk is.

Andere vragen?

Heeft u wellicht nog andere vragen rondom wat de accountants van Coney Minds voor u kunnen betekenen, benader ons dan geheel vrijblijvend via info@coneyminds.nl. Wij zullen contact met u opnemen.

Andere services