3 Manieren Waarop een Auditing3.0 Meerwaarde Biedt

27-11-2020 Pieter de Kok Blog

Ik lees nog steeds op verschillende websites tips om te besparen op een accountant. Verder is de jaarrekeningcontrole volgens vele ‘deskundigen’ een “verplichting” en bakken wij als accountants “er niets van”. Ondernemers, kwartiermakers en toezichthouders geven ons mooie vak zelfs een onvoldoende of zien nog heel veel verbeterpunten. Niet iets om somber van te worden.

Het vereist echter weinig inlevingsvermogen dat passie en talenten worden weggejaagd uit een sector waar inspirerend leiderschap en innovatie grotendeels ontbreekt.

Een positieve ontwikkeling is het accountancyonderwijs in Nederland, dat integreert langzaam de nieuwe audit technologie en nemen studenten mee in de nieuwe ontwikkelingen. Hiernaast zijn er kantoren die wel een positief antwoord hebben. Ook wij van WC-eend krijgen gelukkig positieve feedback. We zijn niet op zoek naar erkenning, maar het is niet erg om af en toe ook uit te spreken dat dingen goed gaan.

Ons antwoord was het ontwikkelen van de Auditing3.0 aanpak. Wij hebben deze aanpak ontwikkeld omdat:

 • Wij geloven dat de jaarrekeningcontrole veel meer is dan een ‘moetje’.
 • Wij een passie hebben voor data-analyse en dit graag verwerken in onze controle aanpak.
 • Wij het accountancy vak weer positief op de kaart willen zetten.

Meerwaarde

Zoals ik hierboven schreef geloven wij dat de jaarrekening veel meer is dan een ‘moetje’. In plaats van alleen een handtekening onder een jaarrekening te zetten duiken wij graag dieper in de cijfers en gaan wij met behulp van data-analyse op zoek naar inzichten in bedrijfsprocessen, prestaties en transacties. Wij geven betekenis aan de jaarrekening door nadrukkelijk ook “achter” het proces van deze jaarrekening te kijken. In het kort bestaat de meerwaarde van de Accountant3.0 aanpak uit:

 1. De inzet van data-analyse en data-visualisatie
 2. Logische verbanden, controls, data en bedrijfsprocessen.
 3. Het Business & Audit Canvas
1. De inzet van data-analyse en data-visualisatie

Uiteindelijk gaat het om het delen van bevindingen. Dit doen wij grotendeels aan de hand van data-visualisaties die wij creëren met Tableau. Het gaat om het verhaal van de controle, dat is een wederzijdse inspanning. Onderdeel van de audit is het vastleggen van de auditbevindingen. In een ‘Story of the Audit’ nemen we niet alleen de bevindingen mee, maar lichten we ook toe welke auditstappen we nemen, welke data-analyses we hebben opgezet en wat de uitkomsten zijn. Wat ons is opgevallen is dat stakeholders (ondernemers, financials en het klantteam) pas echt enthousiast worden wanneer wij verder gaan kijken dan alleen de financiële cijfers rondom de posten van de jaarrekening. Er is bijvoorbeeld veel interesse wanneer wij bedrijfsprocessen gaan analyseren en een antwoord geven op de vraag: wat gaat er goed en wat kan beter? Andere veelvoorkomende voorbeelden van inzichten die naar boven komen wanneer wij verder kijken dan alleen financiële cijfers zijn inzichten in:

 • Het klachten- en retourproces (detailhandel);
 • Het toekennen van kortingen onder behoud van interne richtlijnen (verkoopkant);
 • De vraag of inkoopkortingen zijn verkregen (afspraken met leveranciers);
 • Het betaalproces, hoeveel dubbele betalingen worden gedaan (terugvorderingen);
 • Succesvolle en minder succesvolle samenwerkingen met klanten (omzet en marge analyses).

Het klinkt in eerste instantie wellicht wat onwennig, maar wij geloven daadwerkelijk dat een accountantscontrole bij uitstek de gelegenheid is om met een frisse blik naar een onderneming te kijken op een positieve manier.

2. Logische verbanden, controls, data en bedrijfsprocessen

Ons vak is geen raketwetenschap. Alles hangt met elkaar samen. Dat de praktijk soms een stuk weerbarstiger is heeft niet veel met ‘accounting’ te maken, maar vooral met randverschijnselen.

Binnen Coney trainen wij onze mensen daarom in het denken in termen van logische verbanden tussen processen en transacties. Wij volgen op het oog de eenvoudige regels van het ondernemen en boekhouden. Het totaal aan inkopen plus marge moet gelijk zijn aan de omzet. Wat binnenkomt via de bank sluit aan op de omzet en wat er uit gaat op inkopen en medewerkers. Uiteraard kijken wij naar elementen die de natuurlijke verbanden beïnvloeden, zoals kortingen, specifieke afspraken en retouren.

Bij productiebedrijven zoomen wij in op de ‘natuurlijke’ relatie tussen het inkoop-, productie- en verkoopproces. Kloppen deze verbanden niet? Dan gaat er iets niet goed!

Wij hebben de afgelopen jaren een enorme vooruitgang gemaakt met de integratie van data-analyse en process mining. Twee technieken die naadloos aansluiten bij onze controleaanpak.

3. Business & Audit Canvas

Elke nieuwe controle starten wij met een workshop. Tijdens deze workshop gaan wij onder andere aan de slag met een Business & Audit Canvas, waarmee wij samen met onze klanten een aantal ‘foto’s’ maken van de onderneming. Tijdens deze workshop gaan wij gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de vragen:

 • Wat wordt er gestuurd en gemeten?
 • Welke controls zijn er intern?
 • Wat gaat goed en wat kan beter?
 • Welke kennis is er en wat ontbreekt?

Aan de hand van de workshop ontwikkelen wij vervolgens een controleaanpak op maat. De workshop herhalen wij later in het jaar, zodat wij onze aanpak continu kunnen aanscherpen.

Afbeelding 1: Voorbeeld van een Business & Audit Canvas

Ook met ons in contact komen over Auditing3.0 en jouw vraagstuk behandelen? Neem contact met ons op!

Pieter de Kok
Geschreven door:

Pieter de Kok