Geweldig Zorg(Zaak) nieuws

8-12-2020 Pieter de Kok Blog

Het is toch prachtig dat er bedrijven zijn die alles geven, in tijd, geld en energie, om een nieuw softwareoplossing te maken, waar de zorgsector er ook écht iets aan heeft. Voila, dat is ZorgZaak.

In de zorgsector moet het vooral om de zorg gaan. Het moet ook over compliance, verslaggeving en jaarrekeningen gaan, maar dat is een bijzaak. Wanneer dit veel tijd en energie kost wordt het een zorgpunt. De drijfveer van Coney is altijd gericht op kennisdeling, samenwerking en data-driven oplossingen ondersteunen.

Dus ook toen Bart van TeamM mij belde.

Ik heb Bart leren kennen als een softwareontwikkelaar met passie voor het ontwikkelen van een data-driven oplossing voor de ‘care’ markt. Een gezamenlijke zorgrelatie bracht ons met elkaar in contact.

Ik heb samen met mijn team onze kennis gedeeld op basis van onze audit ervaring van verschillende zorgorganisaties. Onze data-driven mindset hebben wij gedeeld met TeamM. Bart heeft op zijn beurt zijn ZorgZaak oplossing aan ons voorgesteld, toen nog in de ontwikkelfase, nu hard bewegend richting eindfase en implementatie.

De uitkomst van onze sessies is, dat wij fan van elkaar zijn geworden. Wij zouden heel graag zien dat Zorgzaak een succes wordt, dat gun ik niet alleen TeamM, maar ook de zorgorganisaties.

Wij hebben meegekeken, kennis gedeeld, test data aangeleverd (met toestemming van de gedeelde zorgrelatie) en wij hebben gezamenlijke workshops georganiseerd.

Wij denken dat ZorgZaak, zorgorganisaties gaat helpen de stap te maken naar data-driven ‘in control’ en tegelijkertijd gaat Zorgzaak een efficiënt audit proces ondersteunen.

Het mooiste onderdeel van ZorgZaak is De Audit Werkplaats. Deze functionaliteit bestaat uit verschillende geautomatiseerde analyses die wij in de controle van de jaarrekening ook zouden uitvoeren.

Wij willen met medewerkers van de zorgorganisatie die ZorgZaak gaan implementeren ‘samen’ optrekken. Wat wi gaan uitdragen is onze lijfspreuk: ‘ongoing monitoring meets ongoing auditing.’

Vanuit onze beleving zijn er vier redenen om na te denken om ZorgZaak te implementeren:

  • optimaliseren van het administratieve, rapportage en compliance proces (intern)
  • het beter en slimmer intern monitoren van de (goedgekeurde) zorgomzet en verloning
  • het verlagen van de auditkosten (extern) en
  • het optimaliseren van de formatie binnen de zorgteams.

De data driven mindset van Coney is doorgetrokken in ZorgZaak. Vanaf de start van onze samenwerking hebben we met TeamM gesproken over de noodzaak een continue match te kunnen maken tussen de realisatiegegevens uit het ECD (elektronisch cliëntendossier, focus op ONS en mijnCaress) en de Auditfiles uit de financiële (salaris)administratie.

En dat is gelukt!

Voorbeeld aansluitingen: declaraties (ONS) per financier, per periode versus omzet (boekhoudpakket) per financier per periode.

Met ZorgZaak komen er nieuwe inzichten, de interne vastlegging wordt beter en heldere visualisatie van interne beheersing en controle bespaart tijd van het managementteam en de externe accountant.

Een verder gaande afstemming van werkzaamheden tussen management en externe accountant zal resulteren in een lagere auditfee naar mate ‘ongoing monitoring meets ongoing auditing’ daadwerkelijk bewaarheid wordt.

Zorgzaak is dus een applicatie waarmee een zorgorganisatie haar zorgproductie kan voorspellen, contracteren, monitoren en extern kan laten auditen. Deze applicatie combineert planning & control en auditfuncties die veelvuldig gebruikt worden door de accountant, manager bedrijfsvoering, de controller en de zorgadministratie  binnen de zorgorganisatie.

Geheel data-minded, analyseert ZorgZaak de realisatiedata uit het ECD van de klant en combineert deze met Auditfiles vanuit de HR-applicatie en de boekhoudapplicatie.

Wij kijken enorm uit naar de samenwerking met TeamM en de zorgorganisaties die met ZorgZaak aan de slag gaan en hierbij de data-driven mindset van Coney Accountants bij zoekt.

Pieter de Kok
Geschreven door:

Pieter de Kok