Management reporting 3.0

9-12-2020 Onno Wouters Blog

Waarom management reporting?

Management reporting is het fundament onder de financiële sturing van een onderneming. Het heeft tot doel het management van informatie te voorzien over belangrijke KPI’s en ontwikkelingen van e onderneming. Ze zouden op basis van de rapportage snel moeten kunnen zien of gestelde doelen gehaald gaan worden, of dat bijsturing nodig is.

Huidige stand

In de afgelopen 15 jaar ben ik vele vormen van management reporting, of management informatie tegen gekomen. Van heel beperkt tot heel uitgebreid. Er is één verbindende factor tussen al die rapportages die ik gezien heb: het gebruik van Excel als tool. Nou ja, naast Excel als verbinden factor zijn er misschien nog wel twee. 1) De meeste rapportages vergen veel handwerk en kosten aanzienlijke tijd om op te stellen, en 2) de meeste rapportages bevatten informatie waar zelden naar gekeken wordt.

De rapportages worden meestal per kwartaal, of soms per maand opgesteld. Er volgt dan een hele set van Excel-spreadsheets met historisch ontstane overzichten, tabellen en soms een grafiekje of trend-lijn. Feedback komt er zelden van het management. Af en toe moet er een overzichtje bij, zelden mag er een overzichtje af. De voorbereiding kosten steeds meer tijd, de kans op fouten wordt steeds iets groter en het aandeel waar echt naar gekeken wordt is steeds kleiner. Maar niemand durft daar wat van te zeggen. Dus volgende maand/ kwartaal weer hetzelfde.

Management Reporting volgens Coney Business Analytics

Met Coney Business analytics maken we de management reports effectiever, betrouwbaarder en vooral leuker om te gebruiken!

We maken de rapportage effectiever, doordat we focus aanbrengen op die 4 of 5 KPI’s die echt van belang zijn. Welke KPI’s dit zijn hangt af van de huidige situatie waar je als onderneming in verkeerd. Die KPI’s zijn gericht op de korte en middellange termijn doelstellingen en kunnen beïnvloed worden door acuut benodigde inzichten, bijvoorbeeld door Covid-19. Dit betekent dat de management rapportage geen statisch document meer is, dat alsmaar groeit en groter wordt en waar iedereen een keer de weg kwijtraakt. Nee, dit betekent dat we periodiek beoordelen of de huidige set van KPI’s nog wel de meest urgente zijn, of dat er bijsturing nodig is. Deels op basis van eigen inzicht en wensen, en deel door simpel weg te meten welke KPI’s veel bekeken worden en welk niet.

Onze dashboards bestaan uit een overzichtsdashboard met de belangrijkste KPI’s met daarachter snel te bereiken dashboards met de verdieping van de KPI’s, zodat bepaalde trends en ontwikkelingen ook in context geplaatst kunnen worden. Waarom haal ik mijn KPI niet? Waarom heb ik zoveel eerder dan verwacht mijn doelstellingen gehaald?

We maken de rapportage betrouwbaarder, doordat we geen Excel gebruiken als basis voor je rapportage maar Alteryx. Alteryx is een ETL tool die ontwikkeld is voor het inlezen van data uit vele bronnen en de informatie die daarin zit te verrijken met elkaar. Hierbij is de kans op overname fouten nihil en de analyses draaien maandelijks automagisch opnieuw! Dus, een keer een script maken en daarna zo vaak als je wilt opnieuw draaien. Steeds weer.

We maken de rapportages vooral veel leuker! De management rapportages van Coney Business Analytics zijn maatwerk rapportages in Tableau. 24/7 bereikbaar via onze eigen Tableau Server. Onze rapportages bieden focus en zijn interactief. Afhankelijk van bepaalde trends of ontwikkelingen kan je verdiepen in de data waar jij dat op dat moment nodig vindt. Mist er toch een specifiek overzicht of inzicht, dan voegen wij dat in overleg gewoon toe. Periodiek beoordelen we welke dashboards vaak en welke dashboards bijna niet bekeken worden, zodat de rapportage nuttig en overzichtelijk blijft.

Maar, onze rapportages zijn vooral leuk, omdat ze wel die inzichten geven die echt nodig hebt, omdat ze je helpen focus te bieden waar dat nodig is. Met de management rapportage 3.0 van Coney Business Analytics ben je weer in staat je onderneming de juiste kant op te sturen!

Snel eens samen kijken wat Coney Business Analytics kan doen voor jouw Management Rapportage?

 

Onno Wouters
Geschreven door:

Onno Wouters