Nieuwsbrief – december 2021

31-12-2021 Redactie Nieuws

 

NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2021

Ik wil mijn dank uitspreken aan mijn team van bijzondere (young) professionals en aan onze cliënten. In 2021 heeft een aantal mensen Coney Minds verlaten, tegelijkertijd hebben we een groot aantal inspirerende mensen in het team mogen verwelkomen.

Ons gehele team heeft bijzondere inspanningen geleverd rondom en op audits in een tweede en derde Covid lockdown, onder hoge tijdsdruk en met bijkomende NOW-perikelen. De passie en het plezier zijn echter gebleven. Ik kan enorm genieten van zowel de jonge nieuwe generatie als mijn senior team.

Onze cliënten zijn enorm loyaal en dat geeft ons de ruimte om stap voor stap door te groeien. In 2021 zijn we opnieuw met bijna 15% gegroeid in urencapaciteit en omzet. Voor 2022 verwachten we het team met veel inspanning verder uit te kunnen breiden met ervaren auditors en data-specialisten.

We maken ons natuurlijk wel zorgen over de overspannen arbeidsmarkt en hoge uitstroom van (ervaren) registeraccountants uit ons mooie beroep.

In 2022 neemt de AFM het toezicht over de niet-OOB kantoren over. We hebben, op basis van de recente pilots, vertrouwen in de samenwerking met de AFM.

Ook in 2022 gaan we dus verder met de ontwikkeling van onze data-driven dienstverlening, het aanbieden van Business Analytics oplossingen voor data-minded ondernemers en het verder ontwikkelen van oplossingen rondom Machine Learning.

Het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven en genieten van onze familie en vrienden om ons heen.

Ik wens u een bijzonder goed, gezond en succesvol nieuwjaar!

Met hartelijke groet,

Pieter de Kok, managing partner Coney Minds

DE 4 VERSCHILLENDE FASES VAN DATA ANALYSE

Ook bij Coney Minds onderscheiden wij 4 fases van data-analyse, oplopend in complexiteit en toegevoegde waarde. Het gaat om de volgende soorten analyses:

Beschrijvende analyses – Wat is er gebeurd? Dit is de eenvoudigste en meest voorkomende variant van data-analyse in ons domein. Een voorbeelden van een beschrijvende analyse is een trendlijn van de marge door de tijd.

Diagnostische analyses – Waarom is het gebeurd? Hierbij ligt de focus op het begrijpen waarom iets is gebeurd. Het gaat dan om het begrijpen of inzichtelijk maken van causaliteit, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden. Aanhakend op het vorige voorbeeld, maak je met een diagnostische analyse inzichtelijk welke factoren verantwoordelijk zijn geweest voor een daling of stijging in de marge.

ai-roundtable-mailing-heroVoorspellende analyses – Wat zal er gebeuren? Bij voorspellende analyses ligt de focus op het voorspellen wat er zal gaan gebeuren. Hier worden vaak Machine Learning modellen (bv ARIMA) voor gebruikt. Wanneer we de marge weer als voorbeeld pakken, kunnen voorspellende analyses aanduiden hoe de marge zich de komende 3-6 maanden waarschijnlijk zal gaan ontwikkelen.

Voorschrijvende analyses – Hoe laten we het gebeuren? Dit is de meest complexe vorm van data-analyse. Hierbij ligt de focus op het achterhalen welke acties ondernomen moeten worden om datgene te laten gebeuren wat we willen dat gebeurt.

Wilt u meer weten over hoe wij invulling geven aan deze vier fases – lees dan meer hier.

EVEN VOORSTELLEN

Ik wil mij even voorstellen, ik ben Liv Harkes. Per 1 december j.l. ben ik werkzaam als Manager Data Science bij Coney Minds.

Toen ik in de eindfase van de opleiding zat, kwam ik in de trein een hele enthousiaste professor tegen. Deze professor vertelde mij dat hij allerlei statistische vraagstukken en anekdoten onderzocht die uit grote hoeveelheden data naar voren konden komen. Zo kon hij bijvoorbeeld door analyse zien dat een bepaalde kleur auto minder vaak bij ongelukken was betrokken, wat voor verzekeringsmaatschappijen van belang kan zijn bij het bepalen van de hoogte van een verzekeringspremie.

Ik studeerde af aan de VU met een scriptie over de wachttijdtheorie op rotondes en kreeg een functie als Project Engineer bij het onderzoeksinstituut voor de maritieme technologie Marin in Wageningen.

Een aantal jaren later kwam ik in contact met de coördinator van de Aviation Academy aan de HvA (Hogeschool van Amsterdam) waar ze opzoek waren naar een docent Wiskunde. Uiteindelijk werd ik daar zelf ook coördinator van alle 250 tweedejaarsstudenten voor het vak ‘Modeling and Simulation’ van de opleiding.

Een volgende uitdaging vond ik bij de Hogeschool van Leiden bij de opleiding Informatica, waar ik mij kon ontwikkelen op het gebied van Machine Learning en Data Science en waar ik met mijn team meerdere modules voor heb samengesteld.

Als docent aan Hogeschool Leiden heb ik voor een aantal studenten een stage- en afstudeerplek geregeld bij Coney Minds en hoorde ik hele positieve verhalen over de werksfeer en ambities van het bedrijf.

Mijn interesse was gewekt en na een één-op-één-gesprek met Pieter, waarin hij vertelde over de toekomstsplannen binnen Coney Minds op het gebied van Data Science, hebben we een aantal ambities opgesteld. Ons doel is dan ook om betere en nog betrouwbaardere voorspellingen binnen de Data Science aan onze klanten te kunnen leveren met behulp van Machine Learning en Deep Learning tools die we inhouse zullen ontwikkelen.

Heb je naar aanleiding van deze introductie al vragen voor mij waarmee ik kan helpen, neem gerust contact op. En mocht je binnenkort in een showroom een nieuwe auto mogen uitzoeken, kies dan voor een rode.

Met vriendelijke groet,

Liv Harkes

Coney publiceert visiedocument

KOM EENS LANGS!

Kom gerust in 2022 een keer langs, Covid proof, voor een kop koffie om de Coney Minds stroopwafels te proeven!

Contact

 

 

IN VIJF STAPPEN DATA-ANAYSE TOEPASSEN

Veel accountantskantoren vinden dat zij met data-analyse moeten starten, maar weten niet goed waar zij moeten beginnen. Deze vijf stappen helpen je op weg.

Innovatie en accountancy schijnen niet samen te gaan. Persoonlijk zie ik een aantal kantoren waarvan ik vind dat ze allemaal op hun eigen manier op een hele positieve manier invulling geven aan innovatie binnen hun kantoor en met hun eigen team. Niet alleen rondom het thema data-analyse, maar rondom verschillende relevante thema’s.

We zien hiernaast ook redelijk veel kantoren die hun kennis rondom data-analyse volledig buiten de eigen organisatie willen houden en data-analyse bij externe partijen beleggen. Dat is ook een manier, maar dat is niet de Coney Minds mindset – we zien liever dan kantoren zelf ‘leren vissen’.

Maar hoe kun je als accountantskantoor nu echt een goede start maken met data-analyse zonder dat het project doodbloedt? En hoe houd je de mensen enthousiast, zodat data-analyse onderdeel wordt van de controleaanpak? Wat is nu de sleutel tot succes? De echte innovatie zit niet in het feit dat de kennis ontbreekt, maar de wil om te investeren in de juiste tools, eigen mensen en samenwerking met cliënten. Ook bij data-analyse geldt: “De kosten gaan voor de baten!”

Wij hebben ruim 15 jaar ervaring op het gebied van data-analyse. Op basis van onze ervaring zien wij dat een accountantskantoor 5 stappen moet nemen om data-analyse succesvol te implementeren.

LEES HET GEHELE ARTIKEL

NIEUWE CLIËNTEN

Wij zijn recent benoemd tot accountant van een groothandel in luxe wellness producten waar wij onze data-driven mindset volledig kunnen toepassen. Hiernaast hebben wij een nieuwe opdracht voor controle van een papierfabrikant geaccepteerd in samenwerking met EY Brussel.

Het uitgebreide Analytics team heeft voor 2022 ruimte voor mooie, nieuwe business analytics, ongoing monitoring of Management Reporting3.0- opdrachten.

WORD ONDERDEEL VAN ONS TEAM!

In het Coney team zijn wij altijd op zoek naar data driven, people minded medewerkers. Wij zijn bijvoorbeeld op zoek naar een Management Assistent, Manager/Externe Accountant en een Opdrachtleider

Ben je of ken je onze nieuwe medewerker? Solliciteer dan direct of stuur de vacature door!

MEER INFORMATIE OF SOLLICITEREN

MEEST GELEZEN BLOGS 2021:

Audit Analytics in the Age of Artificial Intelligence – Time to Invest

Open Up The Blackbox

©2021 Coney Minds

No user image
Geschreven door:

Redactie