Nieuwsbrief – maart 2022

29-03-2022 Redactie Nieuws

NIEUWSBRIEF – MAART 2022

Beste lezer,

Data-analyse is onmisbaar in de accountancy. Onze data driven dienstverlening is gericht op het optimaliseren van “data-driven decision making”. Door gebruik te maken van data-analyse met visualisatie geven we u focus en duidelijke inzichten. Het inzicht gaat verder dan financiële informatie. Dit omvat data, inzichten, acties, terugkoppeling en ontwikkeling van een hernieuwde strategie.

DE 4 VERSCHILLENDE FASES VAN DATA-ANALYSE

Ook bij Coney Minds onderscheiden wij 4 fases van data-analyse, oplopend in complexiteit en toegevoegde waarde. Het gaat om de volgende soorten analyses:

Beschrijvende analyses – Wat is er gebeurd? Dit is de eenvoudigste en meest voorkomende variant van data-analyse in ons domein. Een voorbeelden van een beschrijvende analyse is een trendlijn van de marge door de tijd.

Diagnostische analyses – Waarom is het gebeurd? Hierbij ligt de focus op het begrijpen waarom iets is gebeurd. Het gaat dan om het begrijpen of inzichtelijk maken van causaliteit, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden. Aanhakend op het vorige voorbeeld, maak je met een diagnostische analyse inzichtelijk welke factoren verantwoordelijk zijn geweest voor een daling of stijging in de marge.

Voorspellende analyses – Wat zal er gebeuren? Bij voorspellende analyses ligt de focus op het voorspellen wat er zal gaan gebeuren. Hier worden vaak Machine Learning modellen (bv ARIMA) voor gebruikt. Wanneer we de marge weer als voorbeeld pakken, kunnen

ai-roundtable-mailing-hero

voorspellende analyses aanduiden hoe de marge zich de komende 3-6 maanden waarschijnlijk zal gaan ontwikkelen.

Voorschrijvende analyses – Hoe laten we het gebeuren? Dit is de meest complexe vorm van data-analyse. Hierbij ligt de focus op het achterhalen welke acties ondernomen moeten worden om datgene te laten gebeuren wat we willen dat gebeurt.

Wilt u meer weten over hoe wij invulling geven aan deze vier fases – lees dan meer hier.

 

 

 

TOP 3 MEEST RELEVANTE VRAAGSTUKKEN WAARBIJ MACHINE LEARNING EEN ROL KAN EN MOET SPELEN

In februari heeft Coney Minds een poll uitgezet. Wij delen de resultaten graag met u:

 

 

EVEN VOORSTELLEN

Maak kennis met Onno Wouters, Head of Analytics.

In deze video legt hij u haarfijn uit wat de voordelen van zijn van Management Reporting 3.0 voor uw bedrijf!

MANAGEMENT REPORTNG – DE VERDIEPING

In mijn blog van eind 2020 over Management Reporting 3.0 schreef ik al hoe wij bij Coney Minds management reporting effectiever, betrouwbaarder en vooral leuker maken om te gebruiken. Deze blog ging vooral over de basishygiëne waar management reporting, volgens ons, aan dient te voldoen. Als die hygiëne eenmaal op orde is en het proces is geautomatiseerd en gevalideerd, dan kunnen we samen met de ondernemer verder werken aan de verdieping van de analyses in het dashboard.

Over welke verdiepingen onder andere mogelijk zijn, wil ik in deze blog meer vertellen.

Management KPI’s verantwoorden is leuk, duiding is beter

In onze managementrapportages willen we zo eenvoudig en compact mogelijk rapporteren. Liefst die 4 á 5 management KPI’s die er voor jouw onderneming echt toe doen, dan een enorme rapportage waarvan het meeste niet gezien of begrepen wordt.

Maar als je dan de KPI’s in beeld hebt, dan wil je ook weten hoe deze KPI’s zich ontwikkelen, en vooral waarom ze zich op een bepaalde manier ontwikkelen. Dus naast verantwoording ben je al snel op zoek naar duiding. Samen met jou gaan we op zoek naar de beste manier om de gekozen KPI’s te verdiepen en bepaalde trends en mogelijke oorzaken snel inzichtelijk te maken. Op die manier krijg je als ondernemer ook de mogelijkheid om werkelijk te sturen op basis van die KPI’s. In de praktijk zien we dat er behoefte is aan verdieping op drie gebieden, namelijk inzicht in de ontwikkeling van omzet & marge, van cashflow en inzicht in mogelijke omzetlekken.

Naast deze drie gebieden, krijgen we steeds meer de vraag van ondernemers of we kunnen helpen met vooruitkijken; hoe zullen bepaalde KPI’s zich de komende drie tot zes maanden ontwikkelen?

LEES HET GEHELE ARTIKEL

HET DIRECTIETEAM CONEY MINDS BREIDT UIT

Het directieteam van Coney Minds breidt uit. Midden in een bizarre periode hadden we dit goede nieuws iets feestelijker willen brengen en inkleden, maar gezien de situatie in de wereld beperken we ons tot dit bericht.

Coney is in 2005 opgericht met de ambitie data-driven technologie een zinvolle plek te geven in de dienstverlening om (toekomstige) cliënten op een waardevolle manier te kunnen ondersteunen. Eind 2019 zijn de Assurance & Business Analytics activiteiten samengevoegd onder wat vandaag Coney Minds heet. Met de geformuleerde groeiambities in het vooruitzicht, een gedreven junior en senior team en een robuust datatechnologie platform, kijken we met vertrouwen vooruit. Verdere groei vraagt ook om langdurige betrokkenheid en focus.

Het is daarom met veel trots en plezier dat we ons directieteam uitbreiden en de interne organisatie van Coney Minds verder afstemmen op onze focusgebieden #Audit #iAccountancy #BusinessAnalytcs en #OngoingMonitoring.

Per 1 maart 2022 zijn Onno Wouters, Natalie Kaspers-Broekhuizen en Yuri van der Sman toegetreden tot het directieteam van Coney Minds en hebben zich langdurig aan Coney Minds verbonden. De taken zijn herverdeeld, waardoor ruimte ontstaat om de groeiambities van Coney Minds verder vorm te geven.

Onno zal als Head of Analytics de 3.0-mindset en -technologie van Coney Minds bewaken en is eindverantwoordelijk voor de Analyticspraktijk. Natalie zal leidinggeven aan de Assurancepraktijk (inclusief portefeuille ‘kwaliteit’), ondersteund door Pieter. Yuri bewaakt als Head of Operations, HRM en ICT de operationele activiteiten van Coney Minds. Hiernaast ondersteunt Yuri de teams in het werkveld met zijn IT General Controls kennis.

Pieter de Kok zal zich, gelijk aan de afgelopen zeventien jaar, verder richten op het bouwen aan de data-driven ambities in bredere zin. Onze groeiambities zijn gekoppeld aan de wens om te blijven investeren in de ontwikkeling van waardevolle dienstverlening voor onze cliënten, het inzetten van nieuwe technologie (denk aan Machine Learning), het opleiden van nieuwe talenten en het onderhouden van een robuust raamwerk met betrekking tot compliance.

Wij zien dit als een mooie stap richting de toekomst en onze ambities. We willen al onze cliënten, al onze teamleden en iedereen in ons netwerk danken voor alle support en we kijken graag samen vooruit!

WORD ONDERDEEL VAN ONS TEAM!

In het Coney Minds team zijn wij altijd op zoek naar data driven, people minded medewerkers. Wij zijn bijvoorbeeld op zoek naar een Management Assistent, Manager/Externe Accountant en een Opdrachtleider

Ben je of ken je onze nieuwe medewerker? Solliciteer dan direct of stuur de vacature door!

MEER INFORMATIE OF SOLLICITEREN

DE BESTE DATA-ANALYSE BLOGS:

In vijf stappen data-analyse toepassen

Management reporting 3.0

©2022 Coney Minds

No user image
Geschreven door:

Redactie