Implementeren Ongoing Monitoring

Voortdurende veranderingen in wet-en regelgeving, marktontwikkelingen en technologie, de wereld om ons heen, onverwachte gebeurtenissen zoals het Coronavirus, vereisen inzicht hebben in risico’s, prestaties en bedrijfsprocessen. Wij noemen dit Ongoing Monitoring.

Met een mix van onze data-analyse, process mining en data visualisatie technologie kunnen 100% van de relevante transactie- en processtromen intern worden bewaakt.

Wij ondersteunen ondernemingen met het “data driven” inrichten van ’Ongoing Monitoring’ raamwerk. Ofwel, periodiek inzicht geven in welke interne checks & balances écht werken, waar afwijkingen zijn t.o.v. interne doelstellingen, dan wel transparant maken waar de onderneming steken laten vallen.

http://-%20Dave%20den%20Blanken

Wij ondersteunen ondernemingen met het “data driven” inrichten van ’Ongoing Monitoring’ raamwerk.

- Dave den Blanken

Ongoing Monitoring Platform meets Ongoing Auditing

Happy Land

  • Continue inzicht in prestaties, risico’s en bedrijfsprocessen,
  • Afwijkingen kunnen direct worden waargenomen,
  • We leren controllers en financials op een data driven manier “ongoing” in control te zijn,
  • Meer transparantie, beter grip op processen, performance, risico’s en controls.

Download

In 4 simpele stappen

Onze werkwijze

1

Samenwerking

De samenwerking is gericht op het uitwerken van de huidige status van het interne beheersingsraamwerk. Welke processen, transacties, risico’s en controls zijn geïdentificeerd en worden bewaakt en hoe gebeurt dit? We identificeren samen op welke wijze, in welke volgorde, het framework kan bewegen richting ‘ ongoing monitoring.

2

Kennisdeling

“Ongoing Monitoring” projecten bestaan uit kennisdelingssessies (workshops), het opnieuw inrichten van data driven “Ongoing Monitoring Raamwerk” en/of het aanscherpen (hergebruiken) van bestaande interne controles. Ons team bestaat uit ervaren auditors, data-analisten en interne beheersing professionals. Wij nemen de Coney technologie mee, of helpen ondernemingen met de aanschaf en implementatie van de juiste technologie.

3

Wordt op een data driven manier “ongoing” in control

Dit is een proces welke wij in logische stappen opbouwen, de focus ligt op het tijdig bewaken van risico’s, prestaties en werking van interne controles en hier verbetering, aanscherping in aanbrengen. Red Alerts & Uitzonderingen op transactieniveau zijn de uitkomsten van “Ongoing Monitoring” systemen. Monitoring, Oorzaakanalyses en Opvolging gaan hand in hand. Data driven ‘Ongoing Monitoring’.

4

Denk in data-kansen

We zien een transformatie van handmatige checks & balances naar data-driven “Ongoing Monitoring”. Wat ons betreft zetten bedrijven steeds meer data-analyse in om sneller, beter grip te krijgen op risico’s, prestaties en werking van interne controle.

Andere services