Ondersteunen Audit Teams

Coney Minds zoekt al jaren naar een nieuwe balans in snelheid, verantwoording en transparantie. Het bewaken van de strategische doelstellingen, kritieke bedrijfsprocessen en transactiestromen is een proces dat steeds meer ‘ongoing’ plaatsvindt.

Om snel te kunnen schakelen in het business assurance domein moet er een ritme ontstaan tussen de uitvoering van het proces, de interne controletaken en de audit werkzaamheden.

In ‘Happy Land’ is dat ritme gevonden en wordt gewerkt vanuit een data-driven beheersingsraamwerk. Happy Land is geen dienst, maar onze mindset.

De setting waarin geldt Ongoing Monitoring meets Ongoing Auditing noemen we: ‘Happy Land’. Dat is onze drijfveer als Coney Minds.

http://-%20Pieter%20de%20Kok

In ‘Happy Land’ is het snelle schakel ritme gevonden en wordt er gewerkt vanuit een data-driven beheersingsraamwerk. Happy Land is geen dienst, maar onze mindset.

- Pieter de Kok

Ongoing Monitoring meets Ongoing Auditing

Happy Land

  • Betekenisvolle assurance gaat verder dan alleen focus (te ver doorgeslagen focus) op financiële informatie, we sparren met collega kantoren en internal audit teams rondom betekenisvolle assurance
  • We trainen Auditors in het toepassen van Ongoing Audit mindset door periodieke ondersteuning met inzet data-analyse, process mining en data-visualisatie
  • Waar nodig trekken we samen op in audits, waarbij Coney Minds zich richt op het data-analyse vraagstuk in de audits.

DOWNLOAD

In het veld

Kennismaking Audit Team

Kennismaking Audit Team

We maken graag kennis met het audit team om te praten over de wijze waarop wij kunnen ondersteunen? We begeleiden periodiek internal audit en audit teams van collega kantoren. Vooraf bespreken we aandachtsgebieden en de inzet van technologie en wijze van rapporteren.

In het veld

In het veld maken we afspraken over data-ontsluiting, data-validatie en samenwerking met IT afdelingen om data te verkrijgen. Gedurende de audits trekken we samen op, waarbij we volgens het plan de analyses opstellen en uitvoeren t.b.v. het audit team. Het is een wisselwerking gericht op kennisdeling.

Rapporteren

De data-analisten rapporteren bevindingen in vooraf afgestemde format en templates. De conclusies zijn voorafgaande aan de rapportages al met het audit team besproken en gevalideerd, waar relevant in samenwerking met cliënt.

Top 25 data-analyse voorbeelden in context jaarrekeningcontrole

Top 25 data-analyse

Na vijf jaar was het weer tijd, een updated Top 25 data-analyse toepassingen in de audit. Nee, nog geen #ChatGPT voorbeelden of andere hippe AI- toepassingen, maar old school data-analyse en process mining toepassingen uit het échte werkveld, die direct van meerwaarde zijn.

DOWNLOAD

Andere services