Maakt deze AI-tool accountant bij audits overbodig?

30-05-2024 Norbert Cuiper Nieuws

De Zwitserse softwareontwikkelaar Auditchain Labs AG lanceert binnenkort een AI-tool voor externe validatie van financiële overzichten. Volgens uitvinder Jason Meyers identificeert de tool zelfstandig fouten, inconsistenties en afwijkingen in machinaal leesbare financiële en niet-financiële rapportages. Hierdoor kan de controle worden uitgevoerd zonder accountant, meldt Meyers.

Pacioli.ai is de naam van de AI-tool die softwareontwikkelaar Auditchain heeft ontwikkeld om financiële audits te helpen uitvoeren. Volgens Auditchain kan dit een ‘revolutie in financiële verslaggeving en transparantie’ ontketenen. De tool maakt het voor bedrijven, toezichthouders en investeerders gemakkelijker om financiële informatie te communiceren en te verifiëren. Met andere woorden: Pacioli.ai maakt de financiële informatie betrouwbaarder, zo luidt de claim.

Jason Meyers is de maker van Pacioli.ai. Als voormalig investeringsbankier werkte hij samen met accountants van bedrijven voordat deze naar de beurs gingen, zoals Alexion Pharmaceuticals, Medarex en VCA. “We hadden een paar spectaculaire exits, en we hadden een aantal slechte presteerders”, zegt Meyers. Momenteel werkt hij als hoofdarchitect bij Auditchain Labs AG, gevestigd in Zug, Zwitserland. Wij spraken hem in een online interview.

Waarom dit artikel?
Pieter de Kok, managing partner van Coney Minds, is uitgesproken sceptisch over de mate waarin AI de rol van auditor gaat overnemen. Hij ontmoet op LinkedIn mensen die hem nieuwe AI-ontwikkelingen willen delen, zoals Declan Holleman, die hem wees op een AI-tool om financiële audits te helpen uitvoeren. Holleman verwees door naar de uitvinder Jason Meyers van Auditchain Labs AG. Het interview met Meyers is in onderstaand artikel uitgewerkt.

Hoe bent u op het idee gekomen?

“Ik werd geïnspireerd door een conflict dat ik had met een toezichthouder over boekhouden en documenten. Deze negatieve ervaring inspireerde mij om Pacioli.ai op te richten. Ik ben in 2016 begonnen met ontwerpen. We hebben een team bij elkaar gekregen en zijn nu op het punt aangekomen dat de tool over een paar maanden gelanceerd zal worden.”

Waarom heet de tool Pacioli.ai?

“Pacioli.ai is vernoemd naar de Italiaanse wiskundige Luca Pacioli. In 1491 beschreef hij de Venetiaanse methode van ‘dubbel boekhouden’. Elke transactie wordt geregistreerd in twee afzonderlijke boekingen: de debet- en creditrekeningen. Deze systematische aanpak zorgt ervoor dat de financiële administratie van het bedrijf accuraat en betrouwbaar is.”

Wat is er zo speciaal aan?

“Wij geloven dat dit de eerste op Web3 gebaseerde geautomatiseerde financiële en niet-financiële rapportage- en externe validatie-infrastructuur is.” Web3 is een nieuw, gedecentraliseerd internet gebaseerd op blockchain-technologie. Het geeft de controle over data, digitale identiteit en assets in handen van gebruikers, in plaats van grote technologiebedrijven als Google en Facebook.

Hoe verliep de ontwikkeling van Pacioli.ai?

“Het heeft lang geduurd voordat het goed was. We hebben er zeven jaar aan gewerkt. De blockchain was het gemakkelijkste onderdeel. Het moeilijkste onderdeel was de infrastructuur voor rapportage, openbaarmaking en externe validatie. Dat was uiterst complex, omdat er veel normen zijn die toezichthouders stellen. Dit zijn procedurele en ook technische normen.”

Kunt u Pacioli.ai kort beschrijven?

“Het kan inconsistenties in USGAAP- en IFRS-jaarrekeningen lezen, begrijpen en detecteren, evenals niet-financiële gegevens, zoals de nieuwe specificaties voor de openbaarmaking van crypto-activa. Het kan een machinaal leesbaar document lezen en begrijpen, dat is opgesteld volgens de technische specificaties en classificatie die door de toezichthouders zijn gepubliceerd.”

Welke standaarden gebruikt het?

“Pacioli.ai beschikt over de Luca SuiteTM voor het samenstellen van logische modellen en machinaal leesbare publicaties, gebaseerd op het standaard bedrijfsrapportagemodel (SBRM). Dit is een specificatie die we hebben ingediend bij de Object Management Group (OMG), de technische normbepaler. Het model kan inconsistenties in gestructureerde rapporten en documenten lezen, begrijpen en herkennen.”

Is er andere software die hetzelfde kan doen?

“Er is software die sommige onderdelen kan uitvoeren, maar er is geen software die alle taken van Pacioli.ai kan uitvoeren volgens het standaard bedrijfsrapportagemodel (SBRM). Dit is een specificatie die in behandeling is. Deze zal naar verwachting later dit jaar door OMG als standaard worden aangenomen.”

Wat maakt Pacioli.ai uniek?

“Pacioli.ai zal de manier veranderen waarop informatie wordt uitgewisseld en geanalyseerd. Je kan het vergelijken met een reeks logische datapijpen, die verschillende datastructuren leest en begrijpt, zoals XML, XBRL, OWL/RDF. Deze datastructuren zijn al gestandaardiseerd. Maar tot nu toe is er geen standaarduitwisseling die de uitwisseling tussen meerdere structuren direct mogelijk maakt.”

Voor een buitenstaander is dit moeilijk te begrijpen.

“Om het simpel te zeggen: ik spreek Engels, jij spreekt Nederlands. Dankzij declaratieve AI kunnen we elkaar begrijpen zonder de taal van de ander te kennen. Dat geldt ook voor de Pacioli Node, die dankzij SBRM data kan lezen en begrijpen. Onze software creëert en leest data op een gestructureerde manier. Het kan ook de structuur zelf herkennen en creëren. De software is gebaseerd op logische modellen.”

Kan Pacioli.ai gebruikt worden in Europa en Nederland?

“Ja, de lancering zal wereldwijd plaatsvinden. Het gaat om rapportagesystemen, waarvan we er enkele tientallen hebben, waaronder enkele niet-financiële rapportagesystemen, zoals voor ESG- en andere duurzaamheidsverslaggeving. We bereiden ons voor om een ​​ander product te lanceren als reactie op technische eisen die zijn vastgelegd in de nieuwe Europese richtlijn Markets in Crypto Assets (‘MiCA’) en in de regels van de Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).”

Hoe vindt de lancering plaats van Pacioli.ai?

“We lanceren stilletjes de eerste licentieverlening voor 2200 Pacioli AI Validating Nodes. AUDT-tokens zijn vereist om de Validator te gebruiken. Er is 14.000 AUDT vereist om elke Pacioli Node te activeren wanneer deze op Mainnet wordt geïmplementeerd.”

Welke bedrijven zijn geïnteresseerd?

“We werken samen met enkele van ‘s werelds toonaangevende organisaties die lid zijn van OMG, zoals EDM Council, dat bestaat uit de 400 grootste fintech-bedrijven, Bloomberg, Barclays. Dit zijn leden van de objectmanagementgroep, die allemaal hun steun hebben uitgesproken voor de specificatie van het standaard bedrijfsrapportagemodel SBRM. Omdat we het eerste bedrijf zijn dat deze standaard implementeert, hopen we dat deze bedrijven klant zullen worden zodra ze de Luca SuiteTM gaan gebruiken.”

Wat komt er na de lancering? Hoe ziet het proces eruit?

“De lancering zal in verschillende fasen plaatsvinden. De eerste is de openbaarmakingen van whitepapers over crypto-activa onder MiCA en VARA. De tweede fase is bedoeld om het bewustzijn te vergroten. Dit zal de acceptatie van de technologie blijven stimuleren. In de derde fase vindt de transformatie plaats, waarin het gebruik en de adoptie van onze producten positief bijdragen aan de integriteit en betrouwbaarheid van zakelijke financiële informatie die wordt gepubliceerd door emittenten van traditionele en digitale activa.”

Hoe belangrijk is deze ontwikkeling?

“Heel belangrijk. Bedenk dat alle openbare financiële informatie door overheidsinstanties over de hele wereld wordt vertrouwd om economische statistieken te publiceren. De centrale banken vertrouwen er ook op om het monetaire beleid te bepalen en aan te passen. Het werk dat we doen is dus behoorlijk cruciaal.”

Weblinks

Pacioli AI Logic and Rules Engine | pacioli.ai

Auditchain.finance

Pacioli: A PROLOG System for Financial Report Processing | SpringerLink

Video over Pacioli.ai

Norbert Cuiper
Geschreven door:

Norbert Cuiper