Overige Assurance opdrachten

De focus bij Coney Minds is sinds de start gericht geweest op het inzetten van slimme technologie in onze dienstverlening. Tegelijkertijd heeft onze tagline altijd benadrukt dat we people minded zijn en dit ook willen uitdragen.

Als team voelen we ons daarom enorm betrokken bij thema’s rondom ‘eerlijke algoritmes’ en willen we onze bijdrage leveren aan een ‘duurzamere’ wereld. Wij realiseren ons dat onze bijdrage relatief klein zal zijn, maar onze gedrevenheid om een positieve, concrete bijdrage te leveren, is oprecht.

We willen hiervoor onze kennis, technologie en ervaring inzetten en willen alleen relevante dienstverlening ontwikkelen. Daar steken we heel veel energie in.

Overige Assurance betekent dat we binnen de geldende Audit Standaarden verschillende diensten verlenen die ‘zekerheid’ toevoegen. De mate van zekerheid varieert per opdracht. De objecten van toetsing kunnen financieel zijn of niet-financieel.

http://Pieter%20de%20Kok

We willen onze kennis, technologie en ervaring inzetten en willen alleen relevante dienstverlening ontwikkelen. Daar steken we heel veel energie in!

Pieter de Kok
Beoordeling Analytics & Algoritmes
Green Assurance
Subsidie controle
NOW-Regeling
Beoordeling Analytics & Algoritmes

Beoordeling Analytics & Algoritmes

In de afgelopen jaren is er veel geschreven over discriminerende, onjuiste of oneerlijke data-analyse oplossingen en inzet van algoritmen. LinkedIn, tijdschriften en kranten staan vol van slechte voorbeelden. Denk aan de recente Toeslagenaffaire door de BelastingdienstBinnen ondernemingen zien wij dat het gebruiken van data-analyse en algoritmes niet altijd resulteert in het behalen van de vooraf geformuleerde business doelstellingen. Dit soms tot grote teleurstelling.

Een ding is zeker, het verder digitaliseren van bedrijfsprocessen en managementbeslissingen gaat niet zonder het toepassen van data-analyse en de verdere inzet van algoritmes.

Wij helpen u  als CFO, Chief Data Officer, controller, DGA (en anderen) met het toetsen van betrouwbare data-analyse- en algoritme-oplossingen. Hierdoor kunt u deze met vertrouwen inzetten en bouwt u aan vertrouwen voor uw stakeholders.

Green Assurance
Subsidie controle
NOW-Regeling

Sectie Recente Voorbeelden

Voorbeeld Algoritme voor bepaling verkoopkorting voor afnemers.

Een onderneming in de retailsector heeft een nieuw algoritme laten ontwikkelen, in feite een beslissingsboom voor het toekennen van kortingen aan onlineklanten.  De hoogte van de korting en de frequentie waarmee kortingen wordt toegekend, is mede afhankelijk van de besteding van klanten per maand en per product (omzet en marge).

De beslissingsboom omvatte een cruciale fout. De beste klanten ontvingen een relatief lagere korting dan klanten die sporadisch op de website online aankopen deden. De relatieve marge voor deze laatste groep was uiteindelijk negatief. We hebben het algoritme ontleed en de fout hersteld.

Voorbeeld: Verbruik plastic terugbrengen

Een productiebedrijf heeft als doelstelling geformuleerd om in de komende vijf jaar het verbruik van plastic met 80% te verlagen. De onderneming heeft per stap in het productieproces het verbruik van plastic (in kilogrammen) in kaart gebracht. Deze informatie is verrijkt met inkoopdata van het plastic door middel van een analyse van het inkoopproces. De onderneming werkt met drie verschillende plasticleveranciers. Er is een duidelijke nulmeting gemaakt.

Wij hebben een data-analyse oplossing gemaakt om het verbruik de komende vijf jaar per stap in het productieproces te meten. We maken dit verbruik transparant en visualiseren de plastic flow. De cliënt neemt de plastic KPI’s op in een rapportage van niet-financiële informatie. Wij toetsten de betrouwbaarheid van deze KPI’s door ongoing monitoring van de achterliggende brondata.